Nieuws

itsme®: Presentatie aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers van een gezamenlijke studie van de VUB en de ULB: een analyse van het electorale absenteïsme

Deze studie is een initiatief van itsme® en wordt uitgevoerd door POLI (de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de VUB) en Cevipol (Centre d’Etude de la Vie Politique van de ULB). Het project beoogt de leemte op te vullen met betrekking tot het onderzoek naar verkiezingsdeelname en het debat te openen over oplossingen die het mogelijk maken de ontkoppeling van de burgers met de verkiezingen tegen te gaan.

De app itsme® heeft niet alleen het grootste respect voor privacy in de digitale wereld, maar wil ook een constructieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor de Staat en zijn burgers zich bij de volgende stembusafspraak geplaatst weten. Dit is de fundamentele reden waarom Belgian Mobile ID dit project heeft ondernomen, namelijk om de diepere oorzaken van de toenemende weigering om aan de stemplicht te voldoen te begrijpen en te analyseren, om na te gaan welke objectieve remedies deze trend zouden kunnen ombuigen en om via e-voting bij te dragen tot een potentieel hogere kiesopkomst.

Sinds 2017 is het mogelijk voor gebruikers van itsme® om zich met de app te identificeren, digitale transacties te bevestigen en een officiële handtekening te zetten via de smartphone. De identiteitsapp is gemakkelijk in gebruik, veilig en respecteert de privacy. itsme® is sinds januari 2018 door de overheid (BoSa) erkend als identiteitsmiddel van garantieniveau “hoog” en sinds december 2019 geldt dit ook op EU-niveau.

De app voor digitale identificatie heeft ondertussen de kaap van 5,5 miljoen actieve gebruikers overschreden. Daarvoor wordt samengewerkt met tal van partners uit verschillende sectoren. De app wordt door meer dan 150 ondernemingen aangewend als identificatie- en authenticatie-middel en ruim 550 bedrijven gebruiken hem als elektronische handtekening.

Klik hier om de studie te downloaden.