VGC: De jaarlijkse studiekeuzebeurs

Een educatieve beurs voor kinderen tussen 10 en 12 jaar oud voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) : “de studiekeuzebeurs”.

Gedurende 4 jaar, heeft Dialogic gezorgd voor de organisatie van de officiële beurzen voor de kinderen van alle Nederlandstalige scholen in Brussel en van de randgemeenten, in het kader van schoolactiviteiten.

Deze educatieve beurzen boden praktische ateliers aan georganiseerd door de beroepswereld maar ook werkboekjes die door leerkrachten voor en na de bezoeken in de klas werden gebruikt.

Daarbij was Dialogic ook verantwoordelijk voor alle communicatiecampagnes van de VGC gedurende 4 jaar: campagnes om jonge leerkrachten te begeleiden, om ouders ertoe aan te zetten om ’s ochtend hun kinderen tijdig op school af te zetten, of ook om jonge tieners uit te nodigen om begeleiders voor de VGC te worden in de zomer (kinderopvang), …

Dialogic heeft eveneens 4 jaar lang de officiële jaarlijkse brochure ontwikkeld met alle scholen van de VGC, alsook de officiële website voor de inschrijving van de leerlingen.

vgc.be

POP-HIPPODROOM

In april 2019, voor het eerst, vormde het strand van De Haan even het toneel voor een opmerkelijk spektakel, nadat het tijdelijk omgevormd werd tot een paardenrenbaan. Het publiek werd er verrast op een reeks van bijzondere drafrennen, sprintend over 280 m, ‘shorttrack’ genoemd. Bijna 40 paarden uit de beste renstallen van België en hun jockeys namen deel aan niet minder dan 60 wedstrijden, verspreid over de twee dagen.

De drivers, trainers en bookmakers konden elkaar ontmoeten in een sympathiek pop-up clubhouse dat daar voor de gelegenheid werd opgetrokken. Het grote terras bood een uniek uitzicht over de zee en de koersen op de renbaan. Specialisten van de paardensport uit het hele land en ook uit de buurlanden, paardeneigenaren, toeristen en gezinnen namen er deel aan de weddenschappen, met veel passie en plezier en vaak ook met de nodige decibels.

Dialogic heeft meerdere actoren uit allerhande milieus en economische sectoren rond de tafel gebracht: enerzijds de gemeente De Haan en de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen, en anderzijds financiële partners zoals Ladbrokes en Bingoal. Dialogic heeft tussen de verschillende partners een band en een vertrouwensrelatie tot stand gebracht om dit voor ons land volstrekt originele evenement op poten te zetten. Het evenementenbureau BVO was verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het evenement. Onnodig te zeggen dat de lokale en nationale radio- en televisiezenders enthousiast op de kar gesprongen zijn.

Sindsdien zijn er verschillende edities georganiseerd en de wil is om het project uit te bouwen tot meerdere edities per jaar, op het strand of in de stad.

pop-hippodroom.be

Copyright Danny Gys