Dialogic heeft een uitgebreide ervaring binnen de beroepswereld in België. Het bureau heeft langlopende projecten opgezet in tal van sectoren en binnen heel uiteenlopende beroepsfederaties.

IVP: Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst

Zo begeleidde Dialogic IVP Coatings, de sectororganisatie van de Industrie van Vernissen, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst doorheen haar evolutie op het vlak van informatie naar leden, overheidsdiensten en sociale partners. Dialogic lag aan de basis van concrete acties in scholen met als doel kinderen zo vroeg mogelijk te informeren rond het beroep ‘schilder-behanger’ en rond de verschillende studiekeuzes die leiden tot dit beroep.

Constructiv

Daarnaast hielp Dialogic ook Constructiv, een organisatie die zich ten dienste stelt van de bouwsector (en onder meer een miljoen opleidingsuren verzorgt met en voor 34 van de basisberoepen in de sector). Het bureau heeft bewustmakingscampagnes bedacht voor jongeren tussen 10 en 14 jaar, om hen warm te maken voor een carrière in de bouw. Dat ging van het bedenken van een game (met bijbehorende app) tot de organisatie van beurzen voor kinderen, adolescenten en hun leerkrachten, die uitleg gaf over de verschillende beroepen in de bouw samen met praktische ervaringen.

Febiac: Belgische Automobiel en Tweewielerfederatie

Voor Febiac, de Belgische Automobiel en Tweewielerfederatie heeft Dialogic ontmoetingen opgezet tussen de federatie en de ministers van mobiliteit.

VIWF: Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken

De VIWF,het Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken heeft lang zijn communicatie aan Dialogic toevertrouwd, zowel wat het professionele publiek betreft (nieuwsbrieven en website) als de communicatie met het brede publiek (eigen website en persdienst).