Strategie

Een communicatiestrategie begint met het definiëren van doelstellingen: een te creëren of te corrigeren perceptie of een crisissituatie waarop moet worden gereageerd, …

Alvorens een PR-strategie op te zetten, is het noodzakelijk omde algemene context van het probleem te begrijpen (politiek, maatschappelijk, wetenschappelijk, economisch, …) en, niet te vergeten, alle betrokken spelers moeten goed gedefinieerd zijn (zoals beroepsfederaties, verenigingen, openbare instellingen, …). De interne publieken binnen een bedrijf zijn eveneens belangrijk (personeel, raad van bestuur, vakbonden, …).

Vervolgens moeten de boodschappenworden gedefinieerd en genuanceerd in functie van de doelgroepen.