Nieuws

Itsme® rond kaap van 7 miljoen gebruikers in België en noteert 1,6 miljoen euro winst

In 2023 heeft de 7 miljoenste Belg zich aangemeld op de itsme®-app. Met meer dan 1 miljoen acties per dag wordt de app ook steeds frequenter gebruikt. Dat blijkt uit de jaarcijfers die itsme® zopas heeft vrijgegeven. Deze groei vertaalt zich in uitstekende financiële resultaten, waarbij het bedrijf voor het eerst een winst van 1,6 miljoen euro noteert.

itsme® blijft 6,5 jaar na de lancering sterke groeicijfers optekenen, zowel in aantal gebruikers als in aantal acties. De kaap van 7 miljoen gebruikers is intussen gerond: in november 2023 installeerde de 7 miljoenste Belg de itsme®- app op zijn smartphone. Dit betekent dat meer dan 80% van de actieve volwassen Belgische bevolking vanaf 16 jaar een itsme®-account heeft. Elke maand komen er nog steeds 30.000 à 40.000 nieuwe gebruikers bij, niet alleen in België maar ook in het buitenland. De app ondersteunt reeds 10 nationaliteiten, en plant het komende jaar nog verder uit te breiden in Europa (zie verder).

Identiteitsacties en handtekeningen

Elke dag vinden er gemiddeld 1 miljoen identiteitsacties met itsme® plaats, waarbij burgers zich online identificeren en transacties bevestigen. Het totaal aantal acties klokte af op bijna 370 miljoen, een groei van 17% ten opzichte van 2022. Sinds 2023 kan je ook inloggen met itsme® door een QR-code te scannen, in plaats van een gsm-nummer in te geven. Daarmee zet itsme® blijvend in op meer gebruiksgemak.

De grootste stijging zit echter bij itsme® Sign, de dienst waarmee je documenten digitaal kan ondertekenen. In 2023 plaatsten de Belgen 1,5 miljoen keer een gekwalificeerde elektronische handtekening (QES) met itsme®. Deze handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier. Ten opzichte van 2022 gaat het om een groei van 50%. De batch signing functionaliteit, waarbij je meerdere documenten tegelijk kan ondertekenen, vermindert de administratieve last voor bedrijven aanzienlijk. “De digitale handtekening is iets waar we dit jaar nog meer op willen inzetten”, stelt itsme®- CEO Stephanie De Bruyne. “Zo diepen we de samenwerking met documentenplatformen zoals Adobe Acrobat Sign, Nitro, Dioss, DocuSign en Zeticon verder uit, waardoor bedrijven de itsme®-handtekeningen een pak goedkoper kunnen integreren.” Het zorgt ervoor dat de elektronische handtekening in de toekomst veel toegankelijker zal zijn voor de consument. Vandaag wordt de e-handtekening van itsme® al heel vaak toegepast in de HR-sector, bij accountants en in het notariaat. Nieuwe arbeidscontracten of notariële aktes kunnen moeiteloos en veilig worden ondertekend met itsme®.

Financiële resultaten

itsme® is al jarenlang een vertrouwde inlogmethode bij tal van overheidsdiensten en privébedrijven in België. Dat vertaalt zich in uitstekende financiële resultaten: het bedrijf noteert in 2023 een winst van 1,6 miljoen euro.

Het aantal partners in de private sector is het afgelopen jaar opnieuw significant uitgebreid, met klinkende namen als de Nationale Loterij, de Pro League, Eneco, Van Breda Verzekeringen en Bsit. Meer dan 1000 private partners maken ondertussen gebruik van de itsme®-diensten in hun digitale processen.

In 2023 heeft itsme® ook voor het eerst een overname gedaan: de Leuvense spin-off nextAuth, bekend om zijn sterke cryptografische oplossing. Met de overname van nextAuth kan itsme® zich ook richten op authenticatie- oplossingen die ingebed kunnen worden in de applicaties van partners.

2024 : Een vooruitblik

Ook het komende jaar ziet er veelbelovend uit, met positieve ontwikkelingen op meerdere fronten.

itsme® in Europa: Sinds 2022 kunnen Nederlanders en Luxemburgers een itsme®-account aanmaken en gebruiken. De voorbije maanden breidde het Belgische succesverhaal zich uit naar Estland, Ierland, Italië, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Later dit jaar zal itsme® bijkomend beschikbaar worden in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland. Burgers uit deze landen kunnen hun eigen identiteitsdocumenten koppelen met itsme®, zich identificeren met de app én documenten ondertekenen. Dat is niet alleen handig voor expats in België, maar ook voor bedrijven die in Europa actief zijn en klanten van verschillende nationaliteiten willen aanspreken. Vooral de sign-functie van itsme® opent veel mogelijkheden op internationaal vlak.

Digitale wallets: Waar itsme® vandaag al wordt gebruikt om je te identificeren, in te loggen, transacties te bevestigen en documenten te tekenen, zal de app ook ingezet worden om andere data te delen op het hoogste beveiligingsniveau. Zo zal itsme® een rol spelen in de nieuwe ecosystemen die ontstaan rond de digitale wallets: de veelbesproken persoonlijke ‘datakluizen’ voor burgers, waarmee zij toestemming kunnen geven om zaken als diploma’s, gezondheidsdata en dergelijke digitaal te delen. Aan de hand van itsme® zal de burger zijn toestemming kunnen geven om data uit deze datakluizen te delen met een derde partij, zonder dat itsme® deze data evenwel te zien krijgt. In dit kader gaat itsme® onder meer samenwerken met Athumi, het datanutsbedrijf van de Vlaamse overheid, en presenteren ze op 21 maart 2024 hun eerste concrete case tijdens het Flanders Technology & Innovation Festival in Kortrijk. Ook Doccle zal een belangrijke rol spelen in het organiseren van deze datastromen. Vanuit hun respectievelijke marktposities zijn deze partijen

geprefereerde partners om het ecosysteem rond datadeling een enorme boost te geven.

Fysieke authenticatie: Ook in de fysieke wereld zijn er situaties waar het bewijzen van je identiteit noodzakelijk is, denk maar aan het ophalen van belangrijke pakjes of documenten uit een locker. Na een geslaagde testfase, zal ook deze mogelijkheid verder uitgerold worden in 2024.